Exempel på projekt  

 • Villa i Mörrum
 • Villa i Kallinge
 • Villa i Lyckeby
 • Villa i Karlskrona
 • Panea AB, Friskola
 • Karlskrona kommun
 • Meag Genevad/Vägverket
 • Dynapac Karlskrona
 • Dynapac Ljungby
 • Dynapac Kina
 • Dynapac Indien
 • Övriga uppdrag/Projekt
Hör av er för ytterligare information om projekten.
UTFÖRDA UPPDRAG

 

Utförande av ritningar och bygglovshandlingar

Privatperson i Ronneby

Utförande av ritningar och bygglovshandlingar

Privatperson i Ronneby

 

Utförande av ritningar och bygglovshandlingar

Privatperson i Karlskrona

 

Utförande av ritningar och bygglovshandlingar

Privatperson i Mörrum

Villa i Mörrum

Projekteringsuppdrag för FRISKOLAN PIGGELINEN

Rådgivning och projektering av utökad verksamhet för FRISKOLA i Karlskrona kommun.

Utredningar, skisser och bygglovshandlingar samt förhandlingar och projektering.

Byggnadslov är beviljat.

Utförande av ritningar och bygglovshandlingar

Privatperson i Kallinge, Ronneby kommun

Villa i Kallinge

Utförande av ritningar och bygglovshandlingar

Privatperson i Lyckeby, Karlskrona kommun

Villa i Lyckeby

Produktionstekniska mätningar för ROXTEC INTERNATIONAL AB, Karlskrona

Utförande av ritningar och bygglovshandlingar

Privatperson i Karlskrona kommun.

Uppritande av villa (lösvirkeshus) på ca: 160 kvm.

ritning 1 ritning 2 ritning 3

Utförande av ritningar och bygglovshandlingar

Privatperson i Torsås kommun

ritning1 ritning 2

Uppdrag för privatperson

Upprättande av ritningar och bygglovshandlingar för mindre byggnad i Lyckeby

ritning

Uppdrag för privatperson

Upprättande av ritningar och bygglovshandlingar för villabyggnad i Lyckeby

ritning

Uppdrag för privatperson

Utförande av ritningar för bostadshus i Bredäng.

villa

Uppdrag/projekt för Karlskrona kommun

Medverkan vid uppdragsutbildning.

upp pil upp

Uppdrag för MEAG GENEVAD/VÄGVERKET PRODUKTION

Besiktning av portaler för vägskyltar

Vägskylt

Besiktning av fackverkskonstruktioner för trafikskyltar i Malmö, Helsingborg m.fl. orter i Skåne.

upppil upp

Uppdrag/projekt för Dynapac Compaction Equipment AB

Nedan visas några exempel på utförda uppdrag och projekt under min anställning som ingenjör vid företaget från 1994 till 2008 och vilka jag ör som projektledare.

DYNAPAC Karlskronafabriken

Dynapac

Lönesystem för IF Metall

Design av PC-baserat kvalifikationsvärderings system (KV-system) för kollektivanställd personal samt administration från 1995. Uppdatering och adminstration pågår.

Projekt VALS 2000

vals 2000
Drumshop westDrumshop north

Projekt VALS 2000 var ett projekt som omfattade till/ombyggnad av verkstaden med ca:1200 kvm, anskaffning och installation av nytt robotiserat valsmåleri, bearbetnings och valsmaskiner, ny verkstadslayout med optimala flöden och omfattande markarbeten.

Fleroperationsmaskin FOREST LINE

Forest Line

Uppdrag med design av fundament samt installation av maskinen.

Robotiserat valsmåleri

Valsmåleriet

Förstudier, kalkylarbeten, layout, upphandling samt installation och drifttagning.

Reningsanläggning för lösningsmedelsutsläpp "VOC"

(VOC, Volatile Organic Compounds)
Reningshus

Miljöprojekt omfattande projektering, upphandling och installation av reningsanläggning för lösningsmedelsutsläpp från två målerier. Reningsgrad ca:98%.

Testhall för vältar och vibrerande plattor

Testhall

Projekt för till/nybyggnad av testhall samt väglaboratorium.

upp pil upp

DYNAPAC Ljungbyfabriken

Ljungbyfabriken

Masterplan

omfattande kalkyler, layouter, analyser, diverse byggnadsarbeten, maskinomflyttningar och ett antal nya produktionslinor och monteringsarbetsplatser samt ombyggnad av målerianläggning.

Masterplan

Exempel på detaljerad fabrikslayout.

upp pil upp
kinaflagga

DYNAPAC Kinafabriken

PROJEKT EXPAC

Kinafabriken

Dynapac:s fabrik i Wuqing, Tianjindistriktet.

Projektledning av fabriksutbyggnad med ca: 8500kvm, som omfattade utbyggnad av fabriksenhet, nytt förråd och lager samt ny servicebyggnad för asfaltläggare m.m.

I projektet ingick även om och tillbyggnad av personalbyggnad med ytterligare ett plan och markarbeten för hela fastigheten. Projektet omfattade också nya produktionsupplägg med monteringslinor och utrustning för detta.

Arbetet startade med en förstudie och kostnadsanlys samt ny fabrikslayout.

I mitt åtagande ingick även att hitta bra kinesisk konsulthjälp, arkitekter och entreprenörer samt vissa myndighetskontakter.

Projektet startade 2006 och invigdes våren 2007.

Nedan följer några bilder tagna under arbetets gång:

Teamwork

Teamwork

Ett av många projektmöten i Peking.

Jordbävningssäkra fundament

Fundament

Pågående arbeten med fundament för fabriksbyggnadens stomme.

Stålstomme för servicebyggnad

Stålstomme restStålstomme

Stålstommen rest och kontroll på arbetsplatsen.

Golvslipning i fabriksdel och lagerhall

golvbehandling

Förberedelser för golvbehandling.

Interiörbild från färdig fabriksdel

Fabriksdel

Lyckad golvmålning

Nya personalutrymmen med omklädningsrum

personalutrymmen

Helt ombyggda personalutrymmen samt ytterligare en våning.

Invigning av projektet med ceremoni

ceremoni
ceremoni2 ceremoni3

Utsmyckad entré och traditionell lejondans

upp pil upp
indienflagga

DYNAPAC Indien

Fabriksetablering

indienfabrik

Medverkat vid framtagning av fabrikslayout och budgetarbete samt uppstart av fabriksbyggnad i Nasik, Indien

upp pil upp

Övriga uppdrag/projekt

Nedan visas ett antal exempel på tidigare utförda projekt/entreprenader utförda av företaget SKOGS MONTAGE AB som jag drev 1984 - 1992.

SYDOSTTVÄTTEN, Karlskrona

Sydosttvätten

Byggrådgivning samt stål och plåtentreprenad.

FORD BILHALL/VERKSTAD, Karlskrona

Fordhallen

Byggnadssmide och plåtentreprenader.

STADSHOTELLET, Karlskrona

Stadshotellet

Omläggning av tak med dubbelfalsad plåt.

LÄROVERKET, Karlskrona

Läroverket

Smides och plåtentreprenader.

Presshall för BLEKINGE LÄNS TIDNING, Karlskrona

Presshall BLT

Smides och plåtentreprenader.

FÄNGELSET, Karlskrona

Fängelset

Montering av fönster och galler samt diverse smidesarbeten.

upp pil upp