Samarbete i god anda med samtliga involverade i projektet ser vi som den bästa framgångsfaktorn för att lyckas.

Vänd er med förtroende till oss med förfrågningar och ytterligare information om tjänsterna.

handskakning

Vi arbetar för att ge kunden bästa service och leverera kvalitetstjänster till bra priser i rätt tid med stor diskretion.

ritning

Produktionsteknik

Vi utför alla typer av uppdrag inom modern och traditionell produktionsteknik exempelvis:

 • Optimering av produktionsflöden
 • Arbetstudier och mätningar
 • Kalkylunderlag vid investeringar
 • Införande av ny teknik i produktionen
 • Kostnads och lönsamhetsberäkningar
 • Layoutritningar och förslag till arbetsplatsutformning
 • Förstudier till projekt
 • Tidplaner
 • Generalplaner

Vi tar även hand om hela projekt för kunds räkning.

Industrimålerier och målningsteknik

Vi medverkar gärna med stor erfarenhet vid planering av nya målerianläggningar äldre målerier.

Miljö

Vi har stor kunskap om reningsteknik för organiska  lösningsmedels utläpp VOC (Volatile Organic Compounds)  från te.x. målerianläggningar och hjälper gärna till med rådgivning, projektering och införande.

Byggnationsärenden

Utnyttja vår erfarenhet och låt oss bli din högra hand i byggärenden.

 • Rådgivning vid planering av ny och om-tillbyggnationer.
 • Val av entreprenadform e.t.c.
 • Layoutarbeten.
 • Bygglovshandlingar.
 • Projektledning.
 • Tidplaner.
 • Byggnadsbeskrivningar framtages med hjälp av samarbetspartner.
 • Besiktningar utföres med hjälp av samarbetspartner.
 • Kvalitetsansvar handlägges av samarbetspartner.
 • Medverkan vid anbud och upphandling.
chart

Internationellt (Kina)

Vi medverkar vid fabriks-produktionsetableringar i Kina då vi har god erfarenhet och kunskap från att arbeta och bygga i landet.

Goda kontakter i Peking och Tianjin området finns inom såväl myndigheter, konsulter, arkitekter och byggnadsföretag.

Leverantörskontroller

Vi hjälper även gärna till med att besöka dina underleverantörer vid utlokalisering av tillverkning av svetsade/maskinbearbetade produkter eller annat likvärdigt produktionsmaterial.

Denna tjänst kan jag erbjuda då vi har mångårig erfarenhet av underleverantörer och leverantörsbedömningar

upp pil upp